Från och med den 15 juli är det tillåtet att placera ut åtlar.