Under den här fliken lägger vi in alla skrivelser och överklaganden som Jaktkritikerna gör. Senaste inlägget hamnar först!

190622 – Jaktkritikerna överklagar säljakten

190517: Hans Ryttmans skrivelse till Riksdagens miljö och jordbruksutskott – jakttider

190331: Jaktkritikernas/Riksföreningens synpunkter i samband med översyn av jakttider

181022: Remissvar till regeringen angående jakt i SV ekonomiska zon säl

180914: JO-anmälan angående jäv i Naturvårdsverket

2017: Överklaganden

170121: Jaktkritikerna har yttrat sig över en remiss om användning av fångstredskap

141219: Jaktkritikernas remiss om lodjursjakten 2015

140905 Remiss om lodjursjakten

140505: Jaktkritikerna klagar hos EU på den onödiga jakten på råkor

140407: Jaktkritikerna skickar klagomål till EU angående lodjursjakten

120207: Jaktkritikernas anmälan avslogs

111012: Jaktkritikerna anmäler SVT:s jaktprogram

110308: Jaktkritikerna uppvaktade miljödepartementet

101221: Jaktkritikernas skrivelse till djurskyddslagsutredningen

090630 Yttrande angående rovdjuren och deras förvaltning