Jaktkritikerna.org

Vi är en ideell djurskydds- och naturvårdsorganisation som arbetar för förändringar av den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst syn på levande, kännande varelser. Jaktkritikerna slår fast att de vilda svenska djuren är en tillgång för alla och de kan aldrig betraktas som enskild egendom. Jakten en fråga som berör alla människor och inte endast jägare!

Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige som helt koncentrerar sitt arbete på problem och avarter i samband med jakt och förföljelse av alla vilda djur i den svenska faunan.

Vi jobbar ideellt och uppbär inga bidrag i motsats till jägarkollektivet som med stora miljonbelopp bedriver hård lobby- och propagandaverksamhet för att Sverige skall anses som ”det mest jaktliberala i världen”. Tyvärr har både domstolsväsen, regering och riksdag har på senare år låtit jaktintresset dominera över naturvårdsintresset. Därför behöver de vilda djuren din hjälp!

Vad vill Jaktkritikerna?

  • Vi vill ändra lagstiftningen så att Svenska Jägareförbundet blir en intresseorganisation bland alla andra.
  • Vi vill avskaffa Jakttidsberedningen och i stället inrätta ett Statens Jaktråd.
  • Vi vill minimera djurplågeriet i samband med jakt samt avskaffa avarter i jakten.
  • Vi vill få inflytande över administrationen av den svenska jakten.
  • Vi vill öka forskningsinsatserna för att belysa djurskyddsproblem i samband med jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer.

Vad gör Jaktkritikerna?

  • Vi ger ut tidskriften JaktDebatt
  • Vi deltar i medier i frågor rörande jakt.
  • Vi bevakar vad som hände i jaktfrågor, såväl nationellt som i Europa.
  • Vi utarbetar remissvar och sänder in skrivelser till myndigheter, regering och organisationer i frågor som rör jakt.
  • Vi överklagar jakter som vi bedömt olagliga.